Cele mai importante modificări ale Codului fiscal

Noile modificări din Codul Fiscal, aprobate de Guvern pe 17 decembrie 2021, prin ordonanță de urgență, au un impact semnificativ atât asupra operatorilor economici, cât și asupra persoanelor fizice. Ele au intrat deja în vigoare, după publicarea lor în Monitorul Oficial, pe 18 decembrie 2021.

Am selectat cele mai importante modificări:

a) Creșterea valorii neimpozabile a cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou oferite de angajatori salariaților acestor. Noua valoare neimpozabilă este stabilită la suma de 300 lei, dublu față de pragul anterior.

b) Schimbarea modului în care este calculat venitul impozabil lunar din pensii. În concret, urmează, ca din 2022, la stabilirea impozitului datorat din aceste categorii de venituri, să fie dedusă suma de 2.000 lei, contribuția la sănătate datorată, urmând ca asupra diferenței stabilite prin scăderea celor două, să se aplice cota de impozit datorat.

c) Cei cu venituri realizate din pensii sau din drepturi de proprietate intelectuală mai mari de 4000 lei lunar vor suporta contribuția de asigurări sociale de sănătate.

  Până acum, aceste persoane nu datorau contribuție de asigurări sociale de sănătate, indiferent de valoarea veniturilor realizate. Modificarea intervenită se va aplica după cum urmează: veniturile care exced sumei de 4.000 lei lunar vor reprezenta baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate –  în cotă de 10%.

d) A fost majorată, de asemenea, valoarea de achiziție a locuințelor cumpărate de persoanele fizice pentru a căror livrare se aplică cota redusă de TVA de 5% de la suma de 450.000 lei, la suma de 700.000 lei exclusiv TVA.

Regulile privind aplicarea acestei cote reduse de TVA existente anterior modificărilor se mențin, în sensul în care locuința achiziționată nu trebuie să aibă o suprafață mai mare de 120 mp, achiziția să fie realizată de o persoană fizică în mod individual sau împreună cu o altă perspană fizică și să fie gata de locuit la momentul achiziționării. O altă condiție esențială pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% este ca o persoană fizică să achiziționeze un singur imobil cu o astfel de cotă. În situația celor care au mai achiziționat o locuință cu această cotă redusă, la achiziția unei noi locuințe se va aplica cota de TVA de 19%.

Guvernul a  mai decis înființarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA de 5%, în care vor fi introduse informații privitoare la actele juridice încheiate între persoane și care are drept obiect transferul dreptului de proprietate pentru aceste locuințe. Prin adoptarea acestei măsuri, se va înlătura, cel mai probabil, obligația cumpărătorilor de a da, cu ocazia autentificării contractelor de vânzare, cunoscuta declarație pe proprie răspundere prin care învederează că nu au mai achiziționat un imobil cu o astfel de cotă de TVA.

e) Tot în ceea ce privește cota redusă de TVA de 5%, a fost adăugată în Codul fiscal o categorie nouă de livrare de bunuri sau servicii, respectiv livrarea energiei termice în sezonul rece. De menționat faptul că această cotă redusă se va aplica doar livrărilor realizate către următorii consumatori: populație, spitale publice și private, unități de învățământ publice sau private, ONG, unități de cult și furnizori de servicii sociale, publici sau privați, acrediați să presteze servicii sociale. Noile modificări prevăd faptul că această cotă TVA de 5% urmează a fi aplicată doar livrărilor realizate în sezonul rece, respectiv pe durata a 5 luni, începând cu 1 noiembrie și până la 31 martie anul viitor.

Alte modificări legislative importante

Modificări importante pentru operatorii economici care dețin și calitatea de angajatori au intervenit și în ceea ce privește reținerea și plata la scadență a impozitelor și contribuțiilor datorate. Astfel, fapta de a reține și de a nu plăti sau de a încasa și de a nu plăti, în cel mult 60 de zile de la scadență, impozitele și contribuțiile sociale obligatorii devine infracțiune și se pedepsește conform prevederilor recent modificate.

Aceste prevederi devin operaționale de la data 1 martie 2022.  Faptele mai sus descrise sunt practic asimilate de legiuitor faptelor penale care se circumscriu infracțiunilor de evaziune fiscale sau celor aflate în legătură cu acestea.

Noua ordonanță de urgență (OUG nr. 130/2021) aduce importante modificări și în ceea ce privește Codul muncii. Astfel, se stabilește faptul că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se poate aplica unui salariat doar pentru o perioadă maximă de 24 de luni, urmând ca după trecerea acestei perioade, salariatul să fie încadrat cu un salariu de bază mai mare decât salariu minim. Noile modificări se vor aplica atât contractelor individuale de muncă încheiate după intrarea în vigoare a acestei prevederi, cât și celor aflat în curs de executare. Noile prevederi se vor aplica începând cu data intrării în vigoare a actului normativ.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.