Noi modificări în procedura fiscală

Guvernul României a adus câteva modificări importante în domeniul procedurii fiscale prin recenta Ordonanță nr. 31/2022.

O primă modificare vizează situația comunicării actelor administrative fiscale către contribuabili prin intermediul Spațiului Privat Virtual (cunoscut și sub abrevierea „SPV”), sistemul electronic aflat în gestiunea ANAF și prin  care se asigură comunicarea între organele fiscale și contribuabili.

O asemenea practică de comunicare a actelor este folosită de organele fiscale, însă, noutatea reglementării este dată de faptul că dacă până de curând,  această comunicare se considera valabilă doar prin exprimarea acordului în acest sens a contribuabilului, conform noii reglementări, nu mai este necesar acceptul contribuabilului, comunicarea actelor fiscale se va considera efectuată de la momentul la care actul este efectiv pus la dispoziția contribuabilului.

Acest lucru presupune că orice decizie de impunere, titlu executoriu sau somație emisă de organele fiscale pentru un anumit contribuabil va fi transmisă direct prin intermediul SPV, iar data comunicării (relevantă pentru eventuala contestație care s-ar putea formula) acestui act fiscal va fi considerată cea la care documentul ajunge efectiv în căsuța de mesaje a utilizatorului din sistemul SPV.

O altă modificare importantă adusă de această nouă reglementare  vizează situația inspecțiilor fiscale în cazul cărora a intervenit o sesizare a organelor penale cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Normele cu care Guvernul României a completat problematica suspendării inspecțiilor fiscale au în vedere obligațiilor care făceau obiectul controlului.

Astfel, Guvernul a stabilit că inspecția fiscală va înceta doar pentru obligațiile în legătură cu care s-au sesizat organele judiciare, urmând să continue pentru cele care nu au făcut obiectul sesizării. A mai prevăzut, de asemenea, că organul fiscal poate relua inspecția fiscală, cu transmiterea prealabilă a unui nou aviz de inspecție, dacă organele judiciare dispun clasarea, renunțarea la urmărirea penală sau trimiterea în judecată pentru faptele sesizate de inspectorii fiscali, iar instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă.

Un alt element de noutate adus de noua reglementare este publicarea de către organele fiscale a  listelor cu contribualili – persoane juridice care au declarat și achitat în termenul legal obligațiile fiscale.

Noua listă „albă” va contribui la sporirea reputației contribuabililor care și-au onorat obligațiile fiscale și va constitui o garanție a solvabilității și încrederii cu care poate fi creditat de către partenerii comerciali.

Procedura de publicare a acestor liste nu este încă reglementată, urmând să fie emis un ordin al președintelui ANAF în acest sens. La nivel local aceste proceduri sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local (pentru listele care urmează a fi publicate de organul fiscal local).

Ordonanța a modificat și situația dobânzilor și penalităților de întârziere calculate contribuabililor față de care s-a deschis procedura insolvenței, reglementată de Legea nr. 85/2014.

Astfel, dacă anterior intervenirii acestei modificări, pentru creanțele fiscale datorate anterior sau ulterior deschiderii procedurii se calculau și datorau dobânzi și penalități de întârziere, stabilite conform procedurii reglementate de Codul fiscal, odată cu noua reglementare, aceste creanțe accesorii se vor stabili și datora conform regulilor aplicabile în procedura insolvenței.

Mai exact, acest lucru înseamnă că pentru creanțele fiscale ulterioare deschiderii procedurii insolvenței, dreptul de calculare a creanțelor accesorii (dobânzi și penalități) se suspendă.

Modificările au fost adoptate la data 31.08.2022 și au intrat în vigoare începând cu data de 03.09.2022.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.