Noi modificări privitoare la legislația fiscală

Prin recenta Lege nr. 296/2023, adoptată de Parlamentul României, prin modalitatea angajării de răspundere a Guvernului, au fost aduse o serie de amendamente legislației fiscale.

            Modificările afectează atât antreprenorii, cât și contribualilii persoane fizice și vizează în principal următoarele aspecte:

 • regândirea impozitului pe cifra de afaceri. Astfel, urmare a noilor modificări reaparea impozitul de cifra de afaceri de 3%, care va fi plătit de companiile românește a căror cifră de afaceri într-un an fiscal depășește valoarea de 60.000 euro, precum și de societățile care desfășoară activități specifice anumitor coduri CAEN.

Rămân să plătească un impozit pe cifra de afaceri de 1%, companiile care nu depășesc într-un an fiscal cifra de afaceri de 60.000 euro.

Cota impozitului pe profit nu se majorează, rămânând de principiu la 16%, fiind datorată în continuare de societățile care au o cifră de afaceri care depășește valoarea-prag de 500.000 euro. Cu toate acestea, intervine o modificare în ceea ce privește companiile a căror cifră de afaceri este mai mare de 50.000.000 euro și a căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim de cifra de afaceri.

Pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri, legiuitorul a introdus în Codul fiscal o formulă de calcul. Așadar, în cazul companiilor de mai sus, care înregistrează pierderi, acestea vor fi obligate să plătească un impozit pe profit într-o cotă egală cu impozitul minim pe cifra de afaceri, calculat conform formulei nou-introduse.

Un element de noutate adus de lege este cel care privește adăugarea unui impozit de cifra de afaceri (în cota de 1% și 2%) pentru instituțiile de credit, precum și unul (în cotă de 0.5%) aferent companiilor din sectoarele petrol și gaze naturale, a căror cifră de afaceri depășește valoarea de 50.000.000 euro.

Toate modificările vor fi aplicabile începând cu 01 ianuarie 2024.

 • limitarea facilităților fiscale acordarea salariaților anumitor industrii.

O primă și importantă limitare vizează salariile celor antrenați în activități de creare a programelor pentru calculator și ale căror salarii care depășesc valoarea de 10.000 RON brut vor fi impozitate cu 10% impozit pe venit. Modificarea intră în vigoare de la 1 noiembrie și se va aplica, conform previziunilor, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

În ceea ce privește sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară, au fost eliminate scutirile aplicabile salariaților aferente contribuțiilor de sănătate, contribuției de asigurări sociale pentru condiții deosebite și speciale de muncă.

Atât în cazul salariaților din industria IT, cât și a celor din construcții, agricultură și industria alimentară, cota contribuției de asigurări sociale se reduce, până la 31 decembrie 2028, cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondurile de pensii administrate privat.

 • Modificarea modalității de calcul a contribuției de sănătate și a contribuției la pensie pentru cei care desfășoară activități independente ( PFA și profesiile liberale).

O importantă modificare a Codul fiscal vizează contribuția la sănătate plătită de liberii profesioniști. Aceasta urmează să fie stabilită prin raportare la salariul minim pe economie, dar în cotă de 10% calculată la veniturile realizate, fără ca această contribuție să fie mai mică de 6 salarii minime și mai mare  de 60 salarii minime.

Având în vedere acest amendament, s-a stabilit că noua contribuție CASS devine, alături de contribuția CAS, deductibilă din impozitul pe venit datorat.

În ceea ce privește persoanele fizice care desfășoară activități independente și sunt asigurate în sistemul public de pensii, acestea vor putea să aleagă, începând cu anul 2024 plafonul la care urmează să plătească contribuția la asigurări sociale. Alegerea acestora va putea fi făcută dacă estimează că vor realiza venituri  nete mai mare de 39.600 lei și va viza plafonul de 12 salarii minime și plafonul de 24 salarii minime. Procentul la care se va calcula contribuția la pensie în cazul acestor persoane este de 25%.

 • limitarea plafoanelor la plățile și încasările realizate în numerar.

Noua reglementare limitează în mod drastic încasările și plățile efectuate în numerar.

Modificarea care devine aplicabilă începând cu 11.11.2023 prevede următoarele reguli:

 • orice încasare în numerar de la o persoană juridică trebuie să respecte limita de 1000 RON/persoană, cu excepția magazinelor de tip cash&carry care pot încasa de la persoane juridice în limita plafonului maxim de 2000 RON/persoană. Încasările facturilor cu valoare mai mare de 1.000 RON, respectiv 2.000 RON (în cazul magazinelor) nu se pot fragmenta.
 • orice plată  în numerar realizată către persoanele juridice – furnizori de bunuri sau servicii nu poate fi mai mare de 1.000 RON/persoană, iar totalul zilnic nu poate fi mai mare de 2.000 RON/zi.  Nici în cazul plăților nu este permisă fragmentarea acestora.
 • Încasările și plățile între persoanele fizice și persoanele juridice trebuie să se încadreze într-un plafon zilnic de 5.000 RON/persoană, plafon valabil până în 31.12.2024 și într-un plafon zilnic de 2.500 RON/persoană, începând cu 01.01.2025. Nu este permisă fragmentarea încasărilor și plăților realizate în cadrul raporturilor dintre persoane fizice și persoane juridice.

Pentru nerespectarea regulilor de mai sus, organul fiscal, cu ocazia controalelor desfășurate, poate aplica amenzi de până la 25% din suma care depășește plafonul de plată/încasare, fără ca amenda să fie mai mică de 500 RON și fără să existe posibilitatea achitării la jumătate din minimul prevăzut.

Legea mai prevede posibilitatea sancționării cu o amendă cuprinsă între 15.000 ron – 20.000 RON,  dacă se apreciază că s-au acordat avantaje clienților de către persoanele juridice, prin efectuarea de plăți în numerar.

 • Majorarea unor cote de TVA.

Pentru livrarea de anumite bunuri a crescut cota de TVA după cum urmează:

 • De la 9% – 19% – pentru alimentele cu zahăr adăugat și pentru berea fără alcool.
 • De la 5% – 9% – pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale ( prima casă), pentru livrarea de bunuri de înaltă valoare calitativă, livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare etc, accesul la parcuri de distracții, târguri, expoziții, cinematografe.
 • De la 5% – 19% – pentru accesul în sălile de sport, transport persoane prin instalații de cablu, transport persoane în scop turistic.

În afara majorărilor de mai sus, s-a eliminat scutirea de TVA pentru operațiunile efectuate de unitățile medicale de stat, precum livrarea de echipamente, dispozitive medicale, precum și pentru serviciile de construire, reabilitare și modernizare a acestor unități.

 • Introducerea unui impozit special pentru deținerea bunurilor mobile și imobile de mare valoare

Astfel, persoanele fizice care dețin în proprietate un bun imobil rezidențial cu o valoare ce depășește suma de 2.500.000 lei vor achita un impozit de 0,3%, calculat la diferența dintre valoarea stabilită de organul fiscal și plafonul de 2.500.000 lei.

De asemenea, persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate un autovehicul, înmatriculat în România cu o valoare ce depășește suma de 375.000 lei, vor plăti un impozit de 0,3%, calculat la diferența dintre valoarea de achiziție și suma de 375.000 lei.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.