Răspunderea solidară a administratorilor pentru datoriile fiscale.

În domeniul fiscal, legiuitorul român a reglementat așa-numita răspundere solidară cu debitorul – contribuabil declarat insolvabil – pentru a preveni și respectiv, sancționa persoanele care au contribuit sau au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadența lor.