Cu sau fără TVA

concret, livrările de bunuri sau prestările de servicii desfășurate de operatorii economici pot fi supuse plății TVA-ului, la alegerea acestora sau la atingerea pragului valoric al cifrei de afaceri prevăzut de Codul fiscal.