Măsurile asigurătorii în procedura fiscală

Măsurile asigurătorii sunt cunoscute ca fiind acele modalități prin care sunt indisponibilizate bunurile debitorului, în scopul de  a se evita degradarea sau dispariția lor sau diminuarea activului patrimonial al acestuia.

În domeniul fiscal, legiuitorul a reglementat posibilitatea instituirii unor astfel de mijloace menite să asigure  organelor fiscale colectarea creanțelor fiscale de la contribuabili.