Ajustarea prețului contractelor de achiziții publice

Prin recenta adoptare a Ordonanței de Urgență nr. 47/2022, Guvernul României a reglementat cadrul legislativ prin care să fie ajustat prețul contractelor care vizează investițiile publice.

Din chiar notele de fundamentare se deduce faptul că necesitatea adoptării acestui act normativ de urgență se datorează împrejurării că din 2021 și până în prezent, mai multe elemente ale costului, precum energia electrică, gazele naturale, combustibilul și transportul internațional de mărfuri au suferit majorări serioase de prețuri. Prin urmare, reglementarea vine să prevină eventuala sistare a procesului de producție și blocarea finalizării proiectelor de investiții publice.

Actul normativ prevede faptul că prețul contractelor de achiziție publică se va ajusta în raport de creșterea sau diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, pe baza unei formule și că vizează, în afara  contractelor de execuție de lucrări și pe cele privind realizarea studiilor de fezabilitate și de proiectare pentru  infrastructura de transport de interes național, dacă acestea includ studii geotehnice.

Prevederile se aplică contractelor aflate în curs de derulare, chiar dacă acestea nu conțin o clauză de revizuire a prețului sau chiar dacă în cuprinsul acestora este prevăzută existența unui preț ferm.

În concret, revizuirea prețului contractului se va  putea solicita de către partea contractantă, printr-o notificare transmisă autorității contractante, în termen de 45 de zile de la data întrării în vigoare a acestui act normativ, formalitățile urmând să fie finalizate cu încheierea unui act adițional în acest sens.

Operatorii economici care nu vor transmite notificarea anterior-menționată în termenul de 45 de zile vor fi decăzuți din dreptul de a solicita ajustarea prețului contractului, în acord cu prevederile acestui act normativ.

Un element important reglementat de ordonanță este acela potrivit căruia poate fi ajustat și prețul acelor contracte, care prevăd clauze de revizuire a prețului, în conformitate cu indicele inflației sau alți indici sau clauze reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 (prin care a fost anterior ajustat prețul contractelor în raport de creșterea semnificativă a prețului materialelor de construcții).

Noile reguli de ajustare nu se vor aplica contractelor care presupun achiziții pentru investiții publice a căror finanțare a fost obținută din fonduri externe nerambursabile, precum și nici procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aflate în curs de desfășurare.

Potrivit Guvernului, aproximativ 7088 de proiecte de investiții ar fi afectate în prezent de creșterea semnicativă a elementelor de cost care formează prețul contractelor în baza cărora acestea sunt implementate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.