Noi entități obligate să-și declare beneficiarii reali.

Printr-o Ordonanță de Urgență adoptată recent, Guvernul României a modificat Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Amendarea operată de legiuitorul de urgență reglementează obligația ca anumite entități, precum regiile autonome, companiile și societățile naționale și societăţile deţinute integral sau majoritar de stat, să depună și înregistreze în Registrul Comerțului, declarația privind beneficiarul real în aceleași condiții ca si entitățile private.

La adoptarea Legii nr. 129/2019, regiile autonome, companiile și societățile naționale și celelalte societăți cu capital de stat au fost exceptate de legiuitor de la depunerea acestei declarații, aspect care contravine Directivei nr. 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului.

Acest lucru a fost stabilit de către Comisia Europeană, prin avizul motivat emis la data de 15.07.2022 în cauza nr. 2020/2358, în cadrul căreia a fost verificată conformitatea transpunerii Directivei mai sus-menționată de către România, obligație esențială pe care statele membre ale Uniunii Europene o au.

În cadrul avizul astfel emis, Comisia Europeană a arătat că transparența informațiilor privitoare la entitățile juridice reprezintă un standard UE, iar orice lacună legislativă, precum cea produsă prin adoptarea Legii nr. 129/2019, în forma inițială, reprezintă un mijloc de vulnerabilizare a întregului sistem juridic al UE.

Pe cale de consecință, România a fost nevoită să adopte măsuri urgente, în termenul de 2 luni prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru  a evita  sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (cunoscută și sub denumirea de „procedură de infrigement”).

Potrivit noilor modificări, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societăţile deţinute integral sau majoritar de stat au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real la înregistrarea în Registrul Comerțului sau ori de câte ori intervin modificări ale beneficiarilor acesteia.

În ceea ce privește entitățile juridice înmatriculate în Registrul Comerțului anterior modificării Legii nr. 129/2019, acestea au obligația să depună declarația privind beneficiarul real în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noilor modificări.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.