Fiscalitate

Cu sau fără TVA

concret, livrările de bunuri sau prestările de servicii desfășurate de operatorii economici pot fi supuse plății TVA-ului, la alegerea acestora sau la atingerea pragului valoric al cifrei de afaceri prevăzut de Codul fiscal.

Cheltuielile deductibile ale operatorilor economici – de la realitatea operațiunilor economice la abuzul organelor fiscale.

Orice activitate economică desfășurată presupune, pe lângă realizarea de încasări și înregistrarea de profituri, suportarea unor taxe și respectiv, impozite. Actualmente în România, societățile cu scop lucrativ sunt împărțite în două categorii, respectiv, cele plătitoare de impozit pe cifra de afaceri și cele plătitoare de impozit pe profit, distincția dintre cele două fiind dată de cifra de afaceri anuală realizată, conform prevederilor Codului fiscal.

Măsurile asigurătorii în procedura fiscală

Măsurile asigurătorii sunt cunoscute ca fiind acele modalități prin care sunt indisponibilizate bunurile debitorului, în scopul de  a se evita degradarea sau dispariția lor sau diminuarea activului patrimonial al acestuia.

În domeniul fiscal, legiuitorul a reglementat posibilitatea instituirii unor astfel de mijloace menite să asigure  organelor fiscale colectarea creanțelor fiscale de la contribuabili.

Valorificarea bunurilor în procedura falimentului – operațiune taxabilă sau nu?

Un operator economic aflat în dificultăți financiare poate fi supus procedurii insolvenței, prin intermediul căreia poate obține reorganizarea activității și reintegrarea în circuitul economic.
Există însă și situații în care activitatea unei astfel de societăți nu mai poate fi redresată, motiv pentru care legislația prevede trecerea acesteia la procedura falimentului.

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.